Global IFRS Insurance Survey 2018

Чланак

Осигуравајуће куће се припремају за примену МСФИ 17

Годину дана након објаве МСФИ 17 “Уговори о осигурању“ и нешто више од две године пре ступања на снагу (1. јануар 2021. године), Deloitte je истраживао на који начин се осигуравајуће куће на глобалном нивоу припремају за пословање у оквиру новог система финансијског извештавања.

Циљ Deloitte-овог најновијег истраживања је да обезбеди свеобухватан и независан преглед како осигуравајуће куће реагују и припремају се за МСФИ 17.

Истраживање, које је у Deloitte-ово име спровео Economist Intelligence Unit (EIU), открива ставове 340 припадника вишег менаџмента у области осигурања из читаве Северне Америке, Европе и Азије о обиму, сложености и изазовима имплементације МСФИ 17, а што се односи на буџетирање, технологију и доступност ресурса који су потребни за спровођење промене.

Кључни налази:

  • Само довољно времена за припрему

Испитаници из осигуравајућих кућа су опрезно изразили своје уверење да ће испоштовати датум имплементације: 90% је изјавило да сматра да ће се ускладити са правилима до 1. јануара 2021. године (45% је показало висок ниво самопоуздања). Резултати варирају у зависности од врсте осигуравајуће куће, па тако 60 одсто кућа које се баве здравственим осигурањем верује да ће испоштовати рок, док само 37% кућа за животно осигурање има исти ниво сигурности. Из регионалне перспективе, Европа је најуверенија у правовремено усклађивање, у односу на друге регионе.

  • Потребна је надоградња постојеће ИТ технологије

Чак 87% испитаника верује да ће ИТ технологији у оквиру њихових система бити потребна надоградња како би могла да забележи нове податке и омогући обављање обрачуна потребних за усклађивање са новим прописима. Евидентирање нових улазних података сматра се највећим изазовом у подручју ИТ технологије.

  • Значајни трошкови имплементације су буџетирани

Већина испитаника већ сада поставља нека очекивања у вези са буџетом, а резултати показују да је износ процењених трошкова знатно већи од износа процене из 2013. године. Чак 35% осигуравајућих кућа очекује да ће потрошити више од 50 милиона евра на усклађивање са новим прописима, док је то пре пет година очекивало само 7% осигуравача.

  • Повећана потреба за вештинама у подручју актуарства, рачуноводства и сарадње

Да би пословали у складу са МСФИ 17 бројни испитаници покушавају да боље интегришу сектор финансија и актуарства са другим секторима. Као резултат тога, када је постављено питање које вештине су потребне, већина испитаника навела је да су вештине сарадње једнако важне као актуарске вештине. Осим тога, навели су како им је најтеже да пронађу стручњаке у области актуарства и рачуноводства.

  • Осигуравачи сматрају да је корист већа од трошкова

Чак 93% осигуравајућих кућа на глобалном нивоу сматра да ће користи од усвајања МСФИ-ја 17 премашити трошкове усклађивања, а то је 2013. сматрало само 21% испитаника.

Три највеће користи које осигуравајуће куће очекују су:

1.    Финансијски извештаји који боље одражавају пословну успешност

2.    Једноставнији приступ тржиштима капитала

3.    Побољшање информација потребних за осмишљавање производа

 

 

Погледајте инфографик за истраживање: Global IFRS Insurance Survey 2018

Да ли Вам је ово било корисно?