Погледи

Стратешка питања и иновације

Услуге финансијског консалтинга

Diloitte професионалним саветима помаже компанијама да избегну и смање ризике у области финансија.

Оптимална структура финансирања је од критичне важности за реализацију пословне стратегије предузећа. Зависи од великог броја чинилаца и разликује се од фирме до фирме. Да би се постигла оптимална структура финансирања неопходно је познавање реалних извора финансирања али и јединствених околности сваке организације. Deloiite-ов тим за финансијски консалтинг пружа услуге из области припреме оствариве стратегије финансирања и финансијског реструктурирања предузећа. 

Deloiite нуди услуге у свим елементима финансирања пословања фирми - од саветовања у купопродајним трансакцијама капитала, преко процена вредности предузећа, дубинске анализе финансијског пословања предузећа, саветовања у области реструктурирања дуга до коришћења спољних извора финансирања, итд. Захваљујући мрежи стручњака са завидним искуством у Србији и иностранству, клијентима се пружа врхунски ниво финансијских савета независно од конкретне делатности, привредног сектора и постојеће финансијске ситуације клијента.

Услуге:

  • Припрема и примена стратегије у процесу купопродаје капитала
  • Услуге саветовања приликом финансијског реструктурирања репрограмирања дуга
  • Услуге процене вредности имовине и капитала
  • дубинска анализа финансијског пословања
  • независан преглед пословања
  • консалтинг у свим фазама процеса јавно-приватног партнерства
  • консалтинг у вези са корпоративним финансијама
Да ли Вам је ово било корисно?