Forensic Dispute Services in Central Europe

Услуге

Услуге у судским споровима  

Deloitte Forensic ради са привредним друштвима и њиховим правним саветницима преко свих врста форума (у земљи и на међународним форумима), у различитим јурисдикцијама и у великом броју привредних грана.

Претражите садржај

Ослањајући се на своје способности вештачења, финансијске анализе, утврђивања тј. квантификације штете и откривања, можемо да вам пружимо бројне услуге током онога што се може назвати „животним веком судског спора“.

Услуге наших стручњака за вештачење су кључни део судских процеса, где у средишту сваког спора лежи износ, тј. питање “колико кошта”, без обзира да ли је реч о судском или арбитражном поступку у земљи или иностранству. Услуге наших вештака обухватају израду извештаја за суд и/или арбитражни суд, дефинисање наше процене економске суштине предмета спора, што често подразумева утврђивање губитка и штете, презентацију доказа и сведочење пред судом или арбитражним судом.

Deloitte-ови стручњаци такође раде као судски вештаци које судови ангажују за израду стручних мишљења и извештаја на основу поднесака друге стране.

Можемо да вам пружимо и помоћ пре него што дође до било каквог спора, тако што ћемо, на пример, детаљно анализирати да ли уговорна страна испуњава све уговорне одредбе. У могућности смо да вас саветујемо пре самог спора о вероватној вредности спора, механизму и основама потенцијалних категорија губитака, захтевима у вези са доказима којима поткрепљујете случај, итд. Ова услуга би се могла назвати и “дијагностичком анализом тужбених захтева” и може бити нароочито корисна кредиторима трећих страна за потребе судских процеса.

Нудимо и услуге експертског утврђивања у алтернативним поступцима решавања спорова који се не воде пред званичним судовима, обично у ситуацијама спорова након аквизиција и припајања, када купац и продавац не могу да се сагласе у вези са корекцијом цене или уговореним накнадним исплатама продавцу на основу будућих резултата пословања.

Наше професионално особље нуди стручне консултације (без сведочења) пре или током независног саветовања са стручњацима за услуге сведочења у испитивању елемената случаја на начин који није ограничен обимом посла независних консултаната, што је често врло корисно клијентима.

Тесно сарађујемо са Тимом за форензичку технологију који је у могућности да издвоји и организује и структуриране (тј. базе података, системске податке и сл.) и неструктуриране (тј. електронску пошту, аудио фајлове и сл.) податке у циљу припреме основе доказног материјала и има богато искуство у свакој фази процеса електронског откривања.

Питања?

Наши експерти ће вам радо одговорити на сва питања и недоумице.

open in new window Контактирајте нас

Форуми за решавање спорова са којима сарађујемо:

 • Спорови из облигационих односа
 • Домаћа арбитража
 • Међународна арбитража
 • Судски процеси

 

Питања?

Наши експерти ће вам радо одговорити на сва питања и недоумице.

open in new window Контактирајте нас

Пружамо следеће услуге:

 • Помоћ у фази пре покретања спора
 • Саветовање током спора
 • Извештаји и сведочење вештака
 • Експертско утврђивање
 • Услуге судских вештака
 • Управљање колективним тужбама

 

Радимо на следећим врста спорова:

 • Привредни спорови
 • Спорови у вези са заједничким улагањима
 • Спорови након спајања и аквизиција
 • Порески спорови
 • Спорови у вези са конкуренцијом
 • Спорови у вези са питањима интелектуалне својине
 • Управни спорови инвеститора против државе
 • Спорови са осигуравајућим друштвима