Governance, Risk and Compliance services

Услуге

Услуге у области управљања, ризика и поштовања прописа

У области управљања, ризика и поштовања прописа, Deloitte помаже клијентима у решавању ширих питања корпоративног управљања, управљања ризицима у предузећима и делотворног поштовања прописа, док истовремено нуди специјализовану помоћ у кључним областима као што су финансијско извештавање, порези, информационе технологије, људски ресурси, спречавање злоупотреба и саветовање о решавању спорова, као и финансијске саветодавне услуге. Можемо да помогнемо организацијама да препознају, отклоне и прате ризике у предузећу, да из њих извуку корист и да управљају њима, као и да координирају коришћење људи, процеса и технологије како би се што делотворније бавиле питањима управљања, ризика, поштовања прописа и управљања трошковима.

Руководиоци треба да размотре могућност да у само ткиво организације уграде дубоку свест о ризицима и поштовању прописа. Људи, процеси и технологија треба да удруже снаге како би помогли предузећу да држи под контролом ризике које одлучи да прихвати.

Било да су вам помоћ и смернице потребне на нивоу управног одбора, директора, или ризика у предузећу и поштовања прописа, наши стручњаци имају велико искуство у свим важнијим привредним гранама, па можемо да понудимо смернице и сазнања која ће одговарати управо вашем пословању. Наше услуге обухватају:

Управљање и надзор (на нивоу управног одбора):

 • унапређење делотворности управног одбора;
 • давање одговарајућег тона и доношења делотворних одлука;
 • процену и спровођење програма етике, обуку, управљање променама, програме спречавања злоупотреба и праћење/извештавање;

Управљање ризицима у предузећима

 • стратешко управљање ризицима: стварање вредности и њена заштита од стратешких ризика;
 • осмишљавање, реализацију и одржавање заједничке инфрастуктуре за управљање ризицима која се ослања на могућности трансформације људи, процеса и технологије;
 • обезбеђивање доследности у целој организацији, уз истовремени одговор на различите и јединствене функционалне потребе;
 • препознавање и мерење ризика, управљање њима, њихово праћење и разматрање, као и извештавање о ризицима;
 • интегрисање активности ради делотворног управљања ризицима и активности у вези са поштовањем прописа;

Поштовање прописа у компанији и регулаторне захтеве:

 • Израду програма поштовања прописа и тестирање контроле;
 • праћење, процену и делотворност поштовања прописа;
 • саветодавне услуге у области регулаторних захтева;