Чланак

Радна снага на захтев

Да ли сте спремни?

Радна снага на захтев нуди компанијама могућност да се укључе у широку мрежу иноватора, техничких експерата и искусних професионалаца. Да би их анимирале и задржале, компаније би требало да размишљају шире о својим програмима, стратегијама и аналитичким алатима који би могли да се примене, не само на стално запослене, већ и на потенцијалне и хонорарне сараднике.

Близу половине (49%) испитаника у Deloitte-овом истраживању каже да ће њихове потребе за потенцијалним радницима наставити да расту у наредних три до пет година. 

Да ли Вам је ово било корисно?