Чланак

Иновације у области људских ресурса

Екстремна трансформација

Данашњи сектор људских ресурса мора бити интегрисан у пословање, оспособљен да привуче, задржи и развија таленте.

Да ли је сектор људских ресурса оспособљен да изађе у сусрет пословним потребама?

Лидери у области људских ресурса често не могу да држе корак са променама у пословању. Неопходно је да се вештине и способности талената подигну на виши ниво и ускладе са пословним циљевима организације. 

Да ли Вам је ово било корисно?