Услуге

Управљање променама

Развој организације

Управљање променама

Управљање променама је стратешки процес који усклађује организациону структуру компаније, пословне процесе, организациону културу и начине комуникације са новим стратешким правцем којим компанија жели да крене. 

Када:

  • Треба спровести нову стратегију
  • Отпочињете спајање и припајање или реструктурирање

Наша решења:

  • Дубинска анализа људских ресурса
  • Мерење организационе културе
  • Дефинисање плана промене (део људских ресурса)
  • Комуникација и спровођење плана промене
  • Подршка током имплементације промене 

 

Управљање променама

Сазнајте и о нашим услугама из области: