Future Trends for Legal Services

Анализе

Трендови у области правног консалтинга

Глобални Deloitte Legal је спровео истраживачку студију под називом „Трендови у области правног консалтинга“. Резултати се заснивају на 243 одговора добијена квантитативним истраживањем - анкетом и 30 одговора добијених квалитативним истраживањем, тзв. методом дубинских интервјуа са корисницима услуга правног консалтинга, а који су најчешће на позицијама директора, финансијских директора или правних саветника.

На растућем тржишту, форма услуга у области правног консалтинга се мења. Правни тимови трагају за прагматичним експертима који су технолошки оспособљени и могу да понуде више од традиционалних правних савета.

Истраживање се састоји од 243 одговора спроведена путем сајта и 30 квалитативних интервјуа дуже форме. Подаци су прикупљани у периоду између септембра 2015. године и фебруара 2016.

Кључни налази:

 • Тржиште услуга у области правног консалтинга се мења и расте
 • Кориснички обрасци се мењају
 • Очекивања корисника правних услуга се развијају
 • Потражња за алтернативним или нетрадиционалним правним услугама расте
 • Листа жеља корисника правних услуга подразумева:
  • Интегрисане савете које се односе на више јурисдикција  
  • Коришћење технологије
  • Савете о регулаторној и глобалној усклађености са регулативом
  • Фиксне трошкове, цене које одговарају квалитету и већу транспарентност
Трендови у области правног консалтинга

Трендови у области правног консалтинга

Да ли Вам је ово било корисно?