Погледи

Deloitte Србија - правне услуге

Савети за будућност

Нудимо услуге у следећим областима:

 • Финансије и банкарство
 • Некретнине
 • Закон о енергетици
 • Закон о интелектуалној својини
 • Закон о заштити конкуренције
 • Решавање спорова и парница
 • Привредно право
 • Спајања и припајања
 • Јавне набавке
 • Трговинско право 
 • Неликвидност
 • Закон о раду
 • Заштита података о личности 
Да ли Вам је ово било корисно?