Услуге

Оперативно реструктурирање

Deloitte саветује корпоративне клијенте и приватне инвеститоре како да послују ефикасно, што ће заузврат побољшати учинак и вредност за акционаре.

Оперативно реструктурирање има циљ да прошири опсег пословања компаније и да пружи сигурност свим заинтересованим странама, нарочито кредиторима, запосленима и добављачима, решавањем проблема неоптималног учинка. Услуге Deloitte-a у области оперативног реструктурирања помажу компанијама које се суочавају са финансијским проблемима и којима су потребне промене, пре свега у показатељима ликвидности, обртних средстава и профитабилности.
Deloitte је развио методологију и алате који се широм света користе за пројекте за смањење трошкова и побољшање пословног учинка. Процес је оријентисан ка постизању брзих резултата, али и ка дугорочној промени оперативног модела.
Deloitte такође подржава редизајн и оптимизацију пословних процеса у компанији, са нагласком на побољшању оперативне ефикасности, смањењу трошкова и обезбеђивању континуираног побољшања пословања.