Услуге

Дизајнирање Shared service центра

Deloitte помаже клијентима у успостављању заједничког услужног ( Shared service ) центра ради смањивања трошкова и побољшања пословања.

Заједничке услуге подразумевају лоцирање одређених услуга, које су раније постојале у свим пословним јединицама, у један део организације. Услуге Deloitte-a у вези са осмишљавањем заједничког услужног центра помажу у стварању организационог модела који усклађује стратегију заједничког услужног центра са корпоративном стратегијом, са јасно утврђеним и детаљним оперативним процесима, који омогућавају његово ефикасно коришћење. Овај модел омогућава преусмеравање вишка ресурса на развој основних делатности предузећа.