Решења

Процена утицаја COVID 19 пандемије на вашу организацију из оперативне и финансијске перспективе

Пандемија коронавируса се неслућеном брзином шири и већ месецима има изразито негативан утицај на глобалне ланце снабдевања у различитим индустријама којима су потребне сировине из Кине. Неки произвођачи аутомобила већ су морали да обуставе производњу због недостатка делова. С обзиром на ширење COVID-19 и у Европи - прекиди производње, тренутно је у току прекид рада угоститељских објеката и тржних центара, пад прихода од туризма и почетак рада од куће

Имајући у виду да је будући развој пословања тренутно тешко предвидети, од кључне је важности да надлежни у предузећима препознају ризике и пронађу најбољи начин за превазилажење негативних ефеката по пословање, пре свега, оперативне и финансијске. 

Поступак за прогнозирање ликвидности

• Предвидети промете и новчане токове. Испитати све претпоставке и проверити да ли су тачне. Побринути се да промети и новчани токови буду интегрисани. Пројектовати сценарио негативности за разумевање потенцијалних ризика.

• Испитати прогнозе новчаних токова. Како се приходи смањују, за очекивати је да су новчани токови неких компанија већ угрожени. Детаљно прегледати новчане токове за наредна 3 месеца и утврдити које мере ублажавања могу бити предузете за очување готовине у кратком / средњем року.

• Прегледати кредитну документацију. Анализирати кључне услове, обавезе, клаузуле и флексибилност у банкарским и финансијским уговорима.

• Остати у контакту са кључним лицима. Редовно комуницирати са кључним лицима, укључујући њихове зајмодавце и инвеститоре, како би се задржало њихово поверење и подршка.

У случају да пандемија потраје дужи временски период

• Потражити додатне изворе капитала на време. Ако прогнозе новчаних токова показују да ће ликвидност бити или ће постати проблем, размотрити опције за прикупљање средстава, укључујући револвинг кредитне инструменте, лизинг, спајања или друге алтернативе.

• Имати планове и опције увек припремљене. Одрживо финансирање је итеративни процес.
 

Обртни капитал и ланац снабдевања

Обртни капитал: Управљање обртним капиталом ће вероватно бити изазов:

1. Предузећа која су под утицајем мање потражње могу доживети превелико складиштење робе, које би могло потрајати док се производња не смањи или повећава потражња.

2. Купци из земаља погођених пандемијом ће вероватнo морати да одложе плаћања ради очувања готовине, док ће погођени добављачи очекивати да буду плаћени за отпремљену / наручену робу.

3. Предузећа која нису погођена ситуацијом ће бити у могућности да
понуде попусте за рано плаћање или могућност факторинга.

Узурпирано пословање. Проценити да ли су добављачи погођени кризом и да ли су у могућности да наставе са производњом и снабдевањем. Направити ванредне планове за алтернативно снабдевање у кратком и средњем року.

Сарадња са критичним добављачима. Редовно комуницирати са критичним добављачима како би се увидело да ли су у могућности да наставе са снабдевањем и да ли су потребни додатни преговори.

Алтернативни добављачи. Идентификовати кључне добављаче који су изложени ризику и размислити о ситуацијама у којима је испорука делимично или у потпуности недоступна. Идентификовати алтернативне добављаче.

Купци: Честа сарадња са купцима на извршном нивоу је кључна за управљање очекивањима.
 

Сектори на које је COVID -19 највише утицао

  • Предузећа која зависе од туризма: хотели, неке авио компаније, трговци луксузном робом и трговци на мало.
  • Произвођаче који зависе од земаља које су погођене COVID-19, пре свега, ауто индустрија и технологија.
  • Нафта и гас, и рударство и металургија суочиће се са падом потражње и падом цена.
  • Извозници који су значајно изложени међународном тржишту.

 

 
     ·      
·