Cash flow

Решења

Управљање новчаним токовима кроз ланац снабдевања

У тренутној ситуацији, од кључног значаја је да предузећа заштите своје запослене, да разумеју своје пословне ризике и да управљају застојима у ланцу снабдевања који су узроковани напорима за сузбијање ширења инфекције. Управљање новчаним токовима ће постати нераздвојиви део стратешког планирања предузећа када се узму у обзир ризици повезани са ширењем COVID -19.

Шта је потребно узети у обзир?

• Обавезно успоставити оквире за управљање ризицима ланца снабдевања;

• мобилисати интерне системе и доносити одлуке на основу финансијске анализе;

• осигурати да финансирање предузећа остане одрживо;

• усредсредити се на дане везивања обртних средстава;

• размотрити алтернативе за финансирање ланца снабдевања;

• проценити обавезе и трансакције заједно са добављачима;

• уколико је могуће, прећи са фиксних на варијабилне трошкове;

• проверити опсег осигурања и ризике које покрива;

• размишљати ван оквира и проценити доношење одлука у ширем контексту.

Потребно је да предузећа одржавају редовну комуникацију са својим пословним партнерима и запосленима. Такође, потребно је да процене потенцијалне ризике у ланцу снабдевања и развију одговарајуће мере у односу на могуће сценарије и даљи развој ситуације.