Чланак

Смернице за одобравање и праћење кредита

Европска банкарска агенција (ЕБА) је у мају 2020. године издала Смернице за одобравање и праћење кредита. Рок за имплементацију је јун 2021. године са транзиционим периодом од две године за модификоване пласмане.

Смернице имају за циљ успостављање адекватног оквира за одобравање и праћење кредита током читавог века трајања. Смернице на свеобухватан и опрезан начин успостављају стандарде за преузимање, управљање и праћење кредитног ризика, истовремено водећи рачуна да се не наруше права корисника финансијских услуга. Ови стандарди би требало да осигурају одговарајући кредитни квалитет новоодобрених пласмана.
Погледајте кратку информативну презентацију с освртом на кључне елементе Смерница и изазове са којима се банке суочавају током имплементације одредаба из Смерница.

Смернице за одобравање и праћење кредита
Да ли Вам је ово било корисно?