Новости

Истиче рок за упис у евиденцију Оператора ИКТ система од посебног значаја

Последњом изменом Закона о информационој безбедности проширен је списак делатности у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја, тако да ће се ова обавеза односити на већи број компанија у Републици Србији.

Последњом изменом Закона о информационој безбедности проширен је списак делатности у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја и успостављена је обавеза (члан 6а Закона) да се сви Оператори ИКТ система од посебног значаја упишу у евиденцију коју води надлежно Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Делатности које су допуњене изменом су:

  • послови вођења регистра података о обавезама физичких и правних лица према финансијским институцијама;
  • послови управљања, односно обављања делатности у вези са функционисањем регулисаног тржишта;
  • размена интернет саобраћаја;
  • управљање регистром националног интернет домена и системом за именовање на мрежи (ДНС системи);
  • производња и снабдевање хемикалијама.

У складу са информацијом која је објављена на интернет страници надлежног Министарства трговине, туризма и телекомуникација, упис у евиденцију је потребно извршити до 12. маја 2020. године (https://mtt.gov.rs/evidencijaiktsistema).

Оператор ИКТ система од посебног значаја односно компанија које послује у оквиру делатности које су наведене у чл. 6 Закона је у обавези да успостави и одржава адекватан ИКТ систем као и да самостално или ангажовањем спољног експерта, најмање једном годишње, изврши проверу усклађености примењених мера заштите у складу са Законом и да о томе сачини извештај.

Такође, чланом 30. Закона прописане су новчане казне у износу до 2.000.000,00 динара за Оператора ИКТ система од посебног значаја уколико није усаглашен са Законом, односно до 50.000,00 динара за одговорна лица у Оператору ИКТ система од посебног значаја.

Уколико вам је потребно више информација или помоћ у вези са овим питањем, контактирајте наше стручњаке из Сектора за управљање ризицима.

Да ли Вам је ово било корисно?