Решења

Преглед усаглашености SOX-а

Sarbanes-Oxley (SOX) је савезни закон Сједињених Држава који је усвојен 30. јула 2002. године и наложио је реформу за унапређење корпоративне одговорности и финансијских обелодањивања, као и за борбу против корпоративних и рачуноводствене преваре. Између осталог, SOX је основао Одбор за надзор рачуноводства јавног предузећа (PCAOB), појачане казне за корпоративне преваре, утврђени су одређене захтеви унутрашње контроле за менаџмент, и успостављени одређени захтеви да независни ревизори потврде процене менаџмента о адекватности интерних контрола.

Усаглашавање са Sarbanes-Oxley (SOX) захтевима обавеза је за компаније чијим се акцијама тргује на јавном тржишту. Организације се боре да пронађу равнотежу између контроле трошкова, управљања СОКС усклађеношћу са лакоћом и самопоуздањем и унапређења квалитета пословања.

Када компаније донесу одлуку да уђу на јавно тржиште, путем традиционалне иницијалне јавне понуде (ИПО) или преко наменске аквизиционе компаније (SPAC), морају се усагласити са одредбама Sarbanes-Oxley (SOX) Законa.

Менаџмент компаније је одговоран за успостављање и одржавање адекватне структуре унутрашње контроле и оцењивање засновано на одређеним критеријумима или оквиром. Најчешће коришћени оквир је интегрисани оквир који је развио Комитет Тредвејске комисије (COSO). COSO је успоставио пет компоненти ефективног система интерних контрола, који су дефинисани на следећи начин

  • Контролно окружење – „Скуп стандарда, процеса, и структуре које дају основу за извођење интерна контрола у целој организацији”.
  • Процена ризика – „Укључује динамичко и итеративно процес за идентификацију и анализу ризика за постизање циљева”.
  • Контролне активности – „Акције успостављене кроз политике и процедуре које помажу да се обезбеди да менаџмент директиве за ублажавање ризика за постизање циљева су извршене".
  • Информације и комуникација – „Информације су неопходан субјекту за спровођење интерне контроле одговорности за подршку остваривању својих циљева.” „Комуникација је континуиран, понављајући процес пружање, дељење и добијање потребних информација”.
  • Активности праћења – „Евалуације у току, одвојено евалуације или неке комбинације на које су навикли утврдити да ли свака од пет компоненти унутрашњег контрола је присутна и функционише”.

Како Deloitte може да помогне?

  • Помажемо клијентима да побољшају усклађеност са SOX-ом, ограниче ризике и остваре укупно ниже трошкове усклађености док се фокусирамо на квалитет и поузданост.
  • Спроводимо проверу усаглашености кроз услугу ГЕП анализе, у односу на регулаторне захтеве. По спроведеној анализи сачињавамо извештај о усклађености у односу на захтеве регулативе са препорукама за побољшање и усаглашавање.
     

Контакт

Борко Мијић

Борко Мијић

Руководилац

Борко је руководилац у Сектору за управљање ризицима у Србији и задужен је за пружање услуга у погледу ревизије усаглашености информационих система са законском регулативом, дизајна ИТ архитектуре, уп... Више