Решења

Ревизија информационог система

Безбедносне провере ИТ ревизије и информационих система односе се на идентификацију и анализу потенцијалних ризика, њихово ублажавање или потпуно уклањање, а све у циљу очувања функционисања информационог система и целокупног рада организације.

Ревизија , преглед и евалуација ИТ система

ИТ ревизија представља оцену управљања ИТ системом, његову усклађеност са корпоративним управљањем, визијом, мисијом и циљевима организације.

 

Циљ ИТ ревизије, прегледа и евалуација ИТ система?

 • Систематизација, побољшање и обједињавање пословних процедура и обухвата пословне информације у информационом систему.
 • Идентификовање ризика и слабих тачака чиме се омогућава дефинисање решења за постављање контрола над процесима који су подржани информатичком технологијом.
 • Убрзање процеса прикупљања пословних информација.
 • Централизација система контроле и елиминисање уских грла у протоку информација кроз ИС.
 • Испуњење регулаторних обавеза.
 • Смањење трошкова везаних за ИТ јер представљају значајан део укупних трошкова организације.
 • Обезбеђење поверљивости, интегритета и доступности информација.
 • Оцена ERP система пре и после имплементације.
 • Усаглашавање ИТ оцене и ИТ стратегије.
 • Достизање стандарда у ИТ управљању.

 

Deloitte приступ:

 • Тестирање контрола логичке и физичке сигурности.
 • Тестирање ИТ операција.
 • Тестирање процедура опоравка од катастрофе.
 • Тестирање континуитета пословања.
 • Процена интегритета података (процена процеса, идентификовање контрола...).
 • Процена контрола над критичким системским платформама, мрежним и физичким компонентама, ИТ инфраструктуре које подржавају релевантне пословне процесе.
 • Преглед ИТ стратегија.
 • Преглед ИТ организације (организациона структура, вођење..).
 • Преглед ИТ процеса (helpdesk, управљање сервисима, надзор над управљањем апликацијама).


Методологија ИТ ревизије:

 • COBIT, ISO 27002.
 • Прописи централне банке (Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора).
 • Deloitte-ова методологија.


Активности приликом спровођења ревизије:

 • Интервјуи са пословним корисницима и ИТ запосленима.
 • Анализа документације и провера адекватности дизајна контроле.
 • Тестирање оперативне ефикасности контрола.
 • Провера аутоматских - софтверских контрола.

 

Резултати:

 • Детаљан опис спроведеног ИТ прегледа – GAP анализа, према контролним циљевима са описом циљева контроле, налаза и препорука за унапређење у складу са најбољим праксама.
 • Поузданост ИТ контроле и могућности управљања ризицима.
 • Поуздано управљање информацијама.
 • Побољшана доступност и интегритет података.
 • Побољшана способност да се уђе на нова тржишта.
 • Побољшана репутација.
 • Дугорочна уштеда.
 • Повећани приходи.


Врсте ангажмана:

o екстернализована интерна ИТ ревизија

o екстерна ИТ ревизија са оцењивањем система

o процена зрелости информационог система у односу на репере индустрије (industry benchmark).

Израда програма методологије ИТ ревизије и програма ИТ ревизија

Deloitte вам може помоћи да развијете методологију ИТ ревизије која је прилагођена потребама и архитектури вашег информационог система у складу са најбољим праксама.

Процена ризика информационог система и стратешко планирање интерних ревизија информационог система

Deloitte вам може помоћи да спроведете процену ризика информационог система и идентификујете критичне области које би требало да буду предмет интерног прегледа. Резултати ревизије могу се користити за развој стратешких и годишњих планова интерне ревизије.

Контакт

Борко Мијић

Борко Мијић

Руководилац

Борко је руководилац у Сектору за управљање ризицима у Србији и задужен је за пружање услуга у погледу ревизије усаглашености информационих система са законском регулативом, дизајна ИТ архитектуре, уп... Више