Решења

Развој система раног упозорења (EWS)

За финансијске компаније, посебно банке, један од кључних пословних приоритета је што раније откривање проблематичних клијената. EWS системи су кључни у откривању дужника са ниским капацитетом отплате кредита и прилагођавању вашег пословања како бисте на најпрецизнији начин проценили кредитни ризик вашег портфолија. Deloitte Вам може помоћи да развијете, поставите, побољшате и одржавате систем раног упозоравања који Вам може помоћи да постигнете све горе-наведено.

Како Deloitte може помоћи?

Имамо велико искуство у испоруци EWS система клијентима широм региона и света. Због тога смо упознати са најбољом праксом у овој области, и имамо знање и вештине да применимо ове праксе у било ком оквиру.

Deloitte Вам може помоћи да извршите:

1. Преглед тренутног EWS оквира.

2. Побољшање постојећи EWS.

3. Имплементацију и интегррацију EWS са постојећим техничким окружењем.

4. Одржавање EWS-а и његово ажурирање у складу са најновијим праксама у индустрији.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више