Решења

Процена ризика информационе безбедности

Тренутни трендови глобализације и све већа компјутеризација пословних процеса резултирали су моменталним испитивањем управљања ИТ ризицима компанија од стране њихових клијената и регулатора. Да би пружиле свеобухватне и информације у реалном времену, уз испуњавање захтева клијената и регулаторних тела, компаније морају да дају све од себе у заштити своје имовине путем класификације информација, контроле приступа, како би осигурале поверљивост својих пословних информација, одржале операцију, обезбедиле конкурентске предности на тржиштима и спречиле губитак својих основних компетенција.

Идентификовање и процена ризика омогућава проналажење слабости које могу резултирати већим рањивостима. Систем процене ризика изведен је из анализе приоритета, визије критичних система и реалних потреба компаније. Добијене информације могу да се користе као део ИТ стратегије предузећа или безбедносних смерница.

Кроз анализу процеса, информативног садржаја и референци на домаће и стране законе, прописе и најбоље праксе, Deloitte помаже вашој компанији да развије свеобухватну политику и релевантну информациону технологију, како би ефикасно заштитила ваше осетљиве информације. Кроз побољшану информациону безбедност, Deloitte вам такође омогућава да безбедно и брзо уђете на нова тржишта како бисте испоручили робу и услуге.

 

Како Deloitte може да помогне?

Deloitte консултантски тим за информациону безбедност обезбеђује процену, планирање, имплементацију и консалтинг о информационој безбедности усклађивање са пословном стратегијом компанија, како би помогли компанијама у ефикасном коришћењу и заштити њихових критичних информација.

Deloitte такође олакшава задовољење растућих пословних потреба клијената. Deloitte -ови клијенти послују у оквиру области као што су: банкарство, хартије од вредности, осигурање, државне агенције, телекомуникације, висока технологију, медицина, малопродаја, логистика итд. Наше услуге обухватају следеће:

  • Имплементација система менаџмента безбедношћу информација (ИСО / IEC 27001).
  • Регулаторна усаглашеност у области безбедности информација.
  • Заштита података.
  • Е - трговина / Безбедност дигиталних трансакција.
  • Безбедност мреже и инфраструктуре.
  • Консалтинг и решења за безбедност система.

Контакт

Борко Мијић

Борко Мијић

Руководилац

Борко је руководилац у Сектору за управљање ризицима у Србији и задужен је за пружање услуга у погледу ревизије усаглашености информационих система са законском регулативом, дизајна ИТ архитектуре, уп... Више