light bulb

Услуге

Развој модела кредитног ризика и скоринг модела

Процена кредитног ризика омогућава јединствену инфраструктуру за квантификацију изложености кредитном ризику унутар и ван организације. Као такви, модели кредитног ризика су срж широког спектра кредитних процеса од одобравања кредита до праћења и обраде. Deloitte може да вам помогне без обзира да ли вам је потребан развој у оквиру МСФИ 9, Базела или менаџерског оквира.

Како Deloitte може помоћи?

Пружамо подршку у процени кредитног квалитета клијента и различитих фактора ризика како бисмо указали на вероватноћу неизвршења обавеза клијента развојем апликативних модела и модел понашања за сегменте хипотекарних кредита, кредитних картица, прекорачења и кеш кредита, као и рејтинг модела за мала и средња предузећа, корпорације и финансијске институције.

Ту смо да будемо сигурна подршка приликом:

1. Развој скоринг и рејтинг модела за МСФИ 9, Базел и менаџерске сврхе. Посебан фокус на сегменте клијената (корпорације, мала и средња предузећа, физичка лица, пројектно финансирање, финансијске институције) и врсте производа (обртни капитал, инвестициони кредити, вишенаменске линије, кредитне картице, прекорачења, хипотеке, потрошачки кредити, пољопривредни кредити, гарантни производи).

2. Политика оцењивања и методологија развоја модела – апликативни модели, модели понашања и експертски модели (диференцијација ризика, квантификација ризика, калибрација/ре-калибрација, процена MoC-а, анализа добрих и лоших година, анализа погоршања, теорија модела, сегментација, процена варијабли, процена модела).

3. Процене и побољшавање одржавања модела кредитног ризика.

4. Пословни захтеви модела и техничке спецификације.

5. Дизајн прототипа рејтинг модела и развој апликативних решења.

6. Мониторинг и методологија модела.

7. Интеграција са другим системима кредитног ризика.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више