Решења

Помоћ у вези са ризиком при “Due Diligence” пословима

Пре него што склопи споразум или уговор са другом страном, очекује се да спроведе истраживање и буде на опрезу пре него што се сагледају сви подаци. Процедура којом потенцијални купац процењује циљну фирму или њену имовину за аквизицију је типична илустрација “Due diligence”-а у бројним индустријама.

Улазак у трансакцију са другом страном увек носи са собом много потенцијалних ризика и изазова. За препознавање и процену свих ових ризика потребна је велика стручност и искуство.
Ова систематска анализа и смањење ризика повезаног са пословном или инвестиционом одлуком позната је као “Due diligence”.

Како Deloitte може помоћи?

“Due diligence” је сложен задатак јер захтева велику количину времена и вештине. Deloitte може да помогне Вама и Вашем предузећу да извршите делове “Due diligence”-а који се односе на ризик (преглед политике и процедура, фаза изложености, обезбеђивање, борба против прања новца) на најтемељнији начин и да будете сигурни да ли доносите исправну одлуку која је предмет “Due diligence” истраживања.

Deloitte Вам може помоћи да:

1. Препознајте ризике који се могу појавити у “Due Diligence”-у.

2.  Процените и квантификујте кредитне и тржишне ризике потенцијалне акције.

3. Процена квалитета података, документације и модела кредитног ризика који су већ на снази када се предузимају (М&А) друге банке или финансијске институције.

4. Процените прикладност и компатибилност система ризика институције која се купује са системима ризика који већ постоје у Вашој институцији.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више