Решења

Валидација модела кредитног ризика и скоринг модела

Развијени модели кредитног скоринга, који су срж процеса процене ризика, морају бити благовремено и правилно валидирани најмање једном годишње, али обично и чешће. Модели кредитног скоринга су један од најважнијих аспеката пословања у финансијској индустрији како за људе унутар сваке организације, тако и за људе изван ње. Као такви, њихов квалитет, прецизност и усклађеност треба да буду и да се одрже на највишем нивоу. Процес валидације за моделе кредитног скоринга може бити веома дуготрајан и сложен задатак, али Deloitte може да вам помогне да овај задатак извршите у складу са најбољом могућом праксом.

Како Deloitte може помоћи?

Ту смо да вам пружимо детаљну и темељну валидацију за сваки модел кредитног скоринга или сличне задатке. Имамо специјализован тим стручњака са банкарским искуством са знањем о предметима валидације који могу да испоруче задатке валидације на најбољи начин за Вас и ваше пословање.

Ту смо да будемо сигурна подршка приликом:

1. Валидације рејтинг и скоринг модела за МСФИ 9, Базел и менаџерске сврхе. Посебан фокус стављамо на сегментацију клијената (приватна лица, мала и средња лица, физичка лица, пројектно финансирање, финансијске институције) и врста производа (обртни капитал, инвестициони кредити, вишенаменске линије, кредитне картице, прекорачења, хипотеке, потрошачки кредити, пољопривредни кредити, непредвиђени производи ) укључујући технике ‘Back-Testing’-a, дискриминаторне моћи, анализе репрезентативности, анализе стабилности интерних рејтинга и параметара ризика током времена, анализе стабилности дизајна модела, евалуација улазних података, ‘Benchmark’ анализе, анализа чишћења података, преглед спецификација модела, осигурање квалитета коришћених компјутерских кодова и додатне квалитативне анализе.

2. Политика рејтинга и методологија валидације модела – Апликативни модели, модели понашања и експертски модели (диференцијација ризика, квантификација ризика, калибрација/ре-калибрација, МоС процена, анализа добрих и лоших година и погоршања, теорија модела, сегментација, процена варијабли, процена модела).

3. Валидација документације модела кредитног ризика.

4. Валидација квалитета података за развијање модела.

5. Валидација оквира за одржавање кредитног модела.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више