Решења

Различити тренинзи (Fit and Proper)

Према многим прописима и развијању здраве пословне стратегије, највиши руководиоци сваке компаније морају бити обучени у складу са најбољим стратешким праксама, а програм Fit & Proper је најбољи начин да се то осигура. Више руководство је кључна тачка која одређује пословну стратегију и води компанију у будућност. Од највећег је значаја да људи са тим задатком буду што способнији и стручнији.

Fit and Proper процене оцењују више руководство на основу пет критеријума:

  • Знање, вештине и искуство.
  • Репутација.
  • Сукоб интереса.
  • Посвећеност.
  • Подобност одбора.

Како Deloitte може помоћи?

Deloitte је пратио све релевантне прописе и дугогодишње искуство и као резултат тога је развио добро признате висококвалитетне обуке које могу помоћи вашим руководиоцима из извршног и надзорног одбора да на најбољи начин усвоје Fit and Proper тренинге.

Deloitte може да Вам помогне на много начина, као што су:

1. Пружање едукације и обука у домену управљања ризицима и регулативом.

2. Online модули.

3. Ad-hoc тренинзи за запослене.
 

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више