Новости

Објављени су подзаконски акти за примену новог Закона о фискализацији

Пореске вести, април 2021.

Министарство финансија објавило је шест правилника за примену новог Закона о фискализацији, и то:

  • Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна;
  • Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи;
  • Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја;
  • Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора;
  • Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента;
  • Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна.

Поред наведених подзаконских аката очекује се да Пореска управа на свом сајту објави и Технички водич за примену појединих одредаба Закона.

Такође, Влада Републике Србије је донела следеће уредбе за примену новог Закона о фискализацији, и то:

  • Уредбу о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи; и
  • Уредбу о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.
Да ли Вам је ово било корисно?