Новости

Пореске вести, јануар 2019.

Основице доприноса за обавезно социјално осигурање у 2019. години

1. Највиша месечна основица доприноса за 2019. годину

У складу са статистичком податком који је објављен у "Сл. Гласнику РС", бр. 104/18 од 28.12.2018. године, прописана је нова највиша месечна основица доприноса.

Највиша месечна основица доприноса, која је у примени од 1. јануара 2019. године, износи 341.725 динара и примењиваће се до краја децембра 2019. године.

2. Најнижа месечна основица доприноса за 2019. годину

У складу са статистичком податком који је објављен у "Сл. Гласнику РС", бр. 104/18 од 28.12.2018. године, прописана је нова најнижа месечна основица доприноса.

Најнижа месечна основица доприноса, која је у примени од 1. јануара 2019. године, износи 23.921 динара и примењиваће се до краја децембра 2019. године.

3. Највиша годишња основица доприноса за 2018. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину износила је 3.951.960 динара.

Да ли Вам је ово било корисно?