Новости

Пореске вести, март 2018.

Нови Закон о странцима

Нови Закон о странцима је усвојен 22. марта 2018. године. Почеће да се примењује шест месеци од дана ступања на снагу.

Новим Законом о странцима предвиђене су следеће измене:

  • Уводи се контрола Безбедносно-информативне агенције која, као државни орган у чијој надлежности су послови заштите безбедности Републике Србије, врши безбедносну проверу странца кроз њихове евиденције у сврху утврђивања непостојања/постојања неприхватљивог ризика по безбедност Републике Србије и њених грађана у случају уласка и боравка странца на територији Републике Србије;
  • Прописани су процедура и разлози за одбијање уласка странца, на начин да се улазак странцу одбија путем одлуке на стандардизованом обрасцу о одбијању уласка у коме се наводе тачни разлози одбијања уласка;
  • Уведени су нови институти који нису били прописани важећим Законом о странцима а који се односе на проверу услова за издавање визе странцу и процену ризика;
  • Предвиђа се одобравање тзв. самосталног, односно аутономног боравка странцу који је најмање 5 година на привременом боравку у Републици Србији по основу спајања породице;
  • Прописује се нови рок за подношење захтевa за продужење привременог боравка, као и могућност да се захтев за продужење поднесе након истека важећег привременог боравка;
  • Прописује се нови рок важења путне исправе приликом подношења захтева за издавање привременог боравка;
  • Прописује се могућност да уколико се утврди да је странац током важења претходно одобреног привременог боравка у Републици Србији боравио мање од половине времена на које му је одобрен привремени боравак, надлежни орган може одбити захтев за продужење привременог боравка;
  • Прописане су строже санкције за кршење одредаба овог Закона.
Да ли Вам је ово било корисно?