Новости

Пореске вести, мај 2019.

Годишњи план пореских контрола за 2019. годину

На сајту Пореске управе објављен је годишњи план пореских контрола за 2019. годину.

У складу са наведеним годишњим планом, пореске контроле ће нарочито бити усмерене на следеће обвезнике:

·        обвезнике чији су оснивачи нерезиденти, њихове трансакције са повезаним лицима, и обвезнике који примењују уговоре о избегавању двоструког опорезивања;

·        обвезнике који врше статусне промене и утицај преноса имовине и обавеза на ПДВ и порез на добит правних лица;

·        обвезнике који се баве прометом нафтних деривата и правилност њиховог обрачунавања и плаћања акцизе.

Годишњем плану пореских контрола за 2019. годину можете приступити кликом на следећи линк.

Да ли Вам је ово било корисно?