Новости

Правилник о контном оквиру

Пореске вести, октобар 2021.

Подсећамо вас да је сходно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (у даљем тексту: Нови Правилник), а у складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту: Закон) прописан нови Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Саставни део Новог Правилника је Упоредни преглед за прекњижење са рачуна претходног Контног оквира у складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (у даљем тексту: Претходни Правилник) на рачуне новог Контног оквира, који је одштампан уз Нови Правилник и чини његов саставни део.

Одредбе Новог Правилника се примењују почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. године.

Правна лица и предузетници који имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31. децембра 2021. године, као и правна лица и предузетници који састављају ванредне финансијске извештаје пре 31. децембра 2021. године, за ту пословну годину, односно за те ванредне финансијске извештаје примењују Претходни Правилник.

Тексту Новог Правилника можете приступити кликом на следећи ЛИНК.

Љубазно вас подсећамо да извршите усаглашење контног оквира у складу са Новим Правилником, а пре рока за предају коначних финансијских извештаја за 2021. годину тј. пре 31. марта 2022. године.

Уколико су вам потребне додатне информације или детаљи будите слободни да нас контактирате.

Да ли Вам је ово било корисно?