Новости

Нацрти закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Пореске вести, новембар 2020.

Министарство финансија Републике Србије објавило је на својој интернет страници:

  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (ЛИНК) - сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15.30 ч;
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (ЛИНК) - сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 24. новембра 2020. године, до 15.30 ч;
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ЛИНК) - сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15.30 ч;
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЛИНК) - сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15.30 ч.
Да ли Вам је ово било корисно?