Global employer services - overview

Услуге

Услуге за глобалне послодавце

Како компаније расту и достижу глобалне размере, питања запошљавања се усложњавају. Међу најозбиљнијим изазовима са којима се данас суочавају предузећа јесте поштовање бројних пореских и радних прописа. Deloitte нуди заокружене стратегије за израду планова и програма који могу да помогну у трансформацији глобалних програма запошљавања уз што ниже порезе и трошкове.

Зараде и погодности за запослене

Организације настоје да осмисле и примене економичне програме зарада и погодности за запослене уз што ниже порезе и уз поштовање прописа, повољне како за послодавце, тако и за запослене. Стручњаци Deloitte-а помажу у усаглашавању програма зарада и погодности за запослене са општом корпоративном и кадровском стратегијом компаније, као и са тржишним потребама. Помажемо у решавању сложеног спектра пореских питања у различитим фазама животног циклуса компаније, укључујући спајања, припајања, отуђења, рационализацију и опште реструктурирање. Наш интегрисани тим стручњака може да уради и више од усаглашавања са прописима – може да помогне у истраживању могућности за трансформацију глобалних програма запошљавања, као што су препознавање награда које кључни запослени желе и које су им потребне, утврђивање подстицаја за запослене да би се успешно испунили пословни и кадровски планови компаније, као и тражење идеја које ће донети поврат на инвестицију уз што ниже трошкове.

Технологија


Технологија нуди ефикасност, контролу и пословне информације које нашим клијентима омогућавају да унапреде рад са својим запосленима упућеним на рад у иностранство, пружаоцима услуга и руководством. Deloitte је признати лидер у пројектовању, развоју и увођењу иновативне технологије за пружање услуга међународним послодавцима која може значајно да рационализује администрацију програма уз ефикасно коришћење података о запосленима из различитих земаља. Помогли смо многим глобалним организацијама да интегришу технологију и електронско пословање у своје програме упућивања на рад у иностранство. Наше веб-алатке могу да унапреде услуге корисницима, убрзају трансакције и прате квалитет и одговорност за рад. Преко нашег портала нове генерације GlobalAdvantage, корисници могу да приступе нашим алаткама и прилагоде их својим потребама помоћу интерактивне, динамичне функционалности.

Услуге везане за међународно упућивање

Важан правни ризик, као и ризик по репутацију компаније са којим глобални послодавци морају да се изборе јесте то да обезбеде да и они и њихови запослени буду упознати са локалним захтевима у погледу подношења пријава и да их поштују. Успешан програм упућивања на рад у иностранство захтева да компаније нађу равнотежу између конкурентних зарада и контроле трошкова, као и да увек имају делотворне политике и процедуре за поштовање прописа. Deloitte може да помогне у превазилажењу овог сложеног изазова захваљујући свом широком познавању пореских закона у бројним јурисдикцијама и својим специјализованим вештинама и софтверу за пружање саветодавних услуга и поштовање прописа. Наши стручњаци помажу компанијама да координишу разне елементе везане за глобално покретљиву радну снагу и да обезбеде да њихови запослени у целом свету поштују своје обавезе у погледу пријављивања пореза на доходак грађана.

Међународно управљање људским ресурсима

Било да компанија осмишљава свој први међународни програм за запослене, преиспитује оперативну делотворност постојећег програма, разматра да ли да настави са ангажовањем постојећег пружаоца услуга или мења администрацију програма као одговор на регулаторна питања, Deloitte-ови стручњаци за међународно управљање људским ресурсима могу да помогну. Радимо са компанијама на администрирању финансијских елемената и елемената накнада у њиховим програмима глобалне покретљивости радне снаге. Нашим приступом, циљеви упућивања на рад у иностранство усклађују се са општом стратегијом људских ресурса и корпоративном стратегијом. Нудимо специјализовано искуство у изради политика, оцењивању на основу референтних вредности и администрацији, заједно са вештинама потребним да се све то примени у пракси, чиме послодавцу доносимо значајну вредност и остављамо му више времена да се усредсреди на то да запосленима омогући што боље искуство током ангажмана у иностранству.

Ризик. Таленти. Награде.

Успех сваке организације непосредно је везан за њене људе. Данашње глобално окружење тражи од компанија да стратешки размишљају о томе како да се користе енергијом и проницљивошћу географски и културолошки разнолике радне снаге. Стручњаци Deloitte-а помажу мултинационалним организацијама да процене, унапреде и, најзад, трансформишу своју глобалну покретљивост радне снаге, глобално награђивање, глобални рад са талентима и програме управљања учинком. Служимо се разноврсним искуством и сазнањима мреже Deloitte-а како бисмо клијентима омогућили најбоље планирање које обухвата практичну перспективу спровођења плана и текућих послова. Поред тога, нудимо оквир GES (услуге међународним послодавцима) Controls, који подржава израду и увођење одговарајућих контрола с циљем управљања финансијским и регулаторним ризицима везаним за упућивање талената на рад у иностранство. Добро осмишљени и добро вођени програми омогућавају компанијама да квантификују поврат од инвестиције и да доносе стратешке одлуке о томе како да што боље остваре циљеве у погледу управљања талентима.