Tax management consulting

Услуге

Саветовање у вези са пореским управљањем

У све захтевнијем глобалном окружењу, управљање пореским обавезама и планирање за случај пореских проблема постају све сложенији. Са својим искуством у саветовању, технологији и пружању екстерних услуга, Deloitte помаже предузећима да превазиђу изазове пословања у више пореских јурисдикција, укључујући усклађеност са пореским прописима, извештавање и управљање ризицима везаним за директне и индиректне порезе. Својим клијентима помажемо да разумеју и трансформишу своје процесе, технологију и моделе располагања ресурсима, а где је то могуће нудимо и капацитете за коришћење екстерних услуга на глобалном нивоу. То пореским секторима помаже да остваре кључне циљеве у погледу квалитета и контроле, али да при томе трошкови и начин на који то раде истовремено стварају вредност њиховој организацији.

Стратегија пореског сектора, управљање ризицима и оперативни модел


Према нашем мишљењу, порески сектори водећих светских организација обједињавају пословну стратегију и управљање ризицима у својим пореским организационим и оперативним моделима. Deloitte саветује пореске секторе организација у њиховом настојању да ускладе пореске послове са својом пословном стратегијом, што се често одвија упоредо са пројектом финансијске трансформације. Услуге обухватају помоћ пореском сектору да развије своју стратегију, анализу организационих модела, улога и одговорности, потребних вештина за радна места, мерење учинка, као и управљање и контролу у пореском сектору. Можемо да помогнемо и у интеграцији процеса у предузећу који се тичу усклађивања са пореским прописима, пореске ревизије и процене пореске стопе и управља њоме, што може да подразумева утврђивање да ли постоје одговарајући кључни индикатори учинка за потребе управљања учинком.

Пореске информационе технологије

Данас се порески сектори често суочавају са значајним ограничењем ресурса, што намеће обавезу да више пажње посвете ефикасности и делотворном коришћењу технологије како би рационализовали своје процесе везане за усклађивање са пореским прописима и извештавање. Превелико ослањање на радне листове, застарела технологија и недостатак интеграције између пореског и финансијског система могу да ограниче могућност пореског сектора да прибави и анализира податке потребне за благовремену и исправну усклађеност са пореским прописима и извештавање.

Deloitte помаже пореским секторима да разумеју потребе у погледу пројектовања, избора и увођења пореског софтвера за глобалну и локалну употребу, како за директне, тако и за индиректне порезе. Имамо опсежно искуство у примени најзначајнијих доступних пореских информационих технологија, а наше услуге подразумевају помоћ клијентима да изаберу одговарајућу технологију и да је конфигуришу и интегришу у читавом циклусу опорезивања, од вођења евиденције до извештавања. Решења најчешће обухватају информационе системе за предузећа, мидлвер, пореске апликације и контролне табле за управљачко извештавање.

Посебно, интеграција потребних пореских података у систем за планирање ресурса предузећа све је важнија за делотворан рад пореских сектора. Можемо да саветујемо организације које желе да у својим системима за планирање ресурса предузећа обухвате и опорезивање, укључујући захтеве у погледу директних и индиректних пореза и одговарајуће податке, како би пружиле подршку својим пореским активностима на глобалном плану. Осим тога, помажемо и у чувању података, управљању документима и утврђивању приоритета за контролу.

Пореске информације су све важније за могућност руководства да планира и прогнозира. Тимови Deloitte-а за пореско саветовање могу да помогну организацијама да се користе аналитиком пореских података и да процењују добијене податке и информације. Поред тога, можемо да помогнемо предузећима да се осврну на претходни учинак пореског сектора и да увиде како пореске информационе технологије, апликације и водеће праксе могу да помогну пореском сектору да планира и да делотворније управља опорезивањем.

Пореске информационе технологије

Глобалне екстерне пореске услуге

У свету пореза, догодиле су се велике промене – промене које су из темеља утицале на усклађивање са пореским прописима и извештавање. Срели смо се са глобализацијом, новим тржиштима, све већим бројем прописа, пореским органима који примењују савременији, комерцијалнији приступ, а све више и са обавезним подношењем електронских пореских пријава; све то наводи предузећа да усвоје нову пореску информациону технологију и да користе шансе које доноси бржа и тачнија обрада података.

Услед тога, многа предузећа разматрају о промени приступа. У једном истраживању које је Deloitte недавно спровео на више од 250 глобалних компанија, многе су навеле да већ уводе информационе системе за предузећа и заједничке услужне центре, као и да траже јединственог глобалног пружаоца услуга који може да понуди интегрисане услуге усаглашавања са пореским прописима и услуге извештавања. Уочена је жеља за бољим квалитетом и видљивошћу, при чему сваки нови приступ треба да буде флексибилан и прилагођен кориснику, усаглашен са организацијом и њеним јединственим потребама у погледу ресурса. Преузмите извештај „Порески прописи и извештавање на глобалном плану – најновија сазнања и трендови за будућност", који нуди више информација и наглашава важне закључке.

У последње две године, више од 500 Deloitte-ових људи из 50 земаља бавило се трансформацијом услуга у области усклађивања са пореским прописима и извештавања. Усредсредили смо се на три главна елемента: процесе, технологију и моделе располагања ресурсима.

Да бисте се упознали са приступом Deloitte-а пружању глобалних екстерних пореских услуга, погледајте следећи кратак видео-клип, који је доступан на енглеском, шпанском, мандаринском и јапанском језику и даје аргументе у прилог променама и нашем решењу за заједничке стандарде извештавања и детаљне анализе стања.

С обзиром да у усклађивању са пореским прописима и извештавању никад не постоји једна метода која одговара свима, Deloitte нуди пореске услуге које се могу прилагодити и ускладити са ситуацијом одређене организације. На пример:

Метод 1 – Децентрализован

Сви послови се обављају у одговарајућој земљи. Нема глобалног нивоа, али се услуге пружају уз примену стандардизованих глобалних процеса и технологија.

Метод 2 – Координиран

Значајан део послова се обавља у одговарајућој земљи, али се обједињавају, координирају и воде у јединственој централној канцеларији, у близини дирекције клијента.

Метод 3 – Централизован

Поред координације у централној канцеларији, услуге се пружају централно, преко центара за пореске услуге којима подршку пружају тимови за рад са локалним канцеларијама.

Трансформација пореских послова и извештавања пребацила је тежиште на технологију. Deloitte је изградио глобалне системе за ефикасно прикупљање података од компанија и израду пореских и других пријава или извештаја.

Системи за рад са клијентима представљају кључни елемент успешног усаглашавања са пореским прописима и извештавања. Deloitte Tax Insight представља интелигентан систем за рад са клијентима, заснован на најновијем софтверу  Microsoft SharePoint, који нуди листе задатака у токовима посла, контролне табле, извештаје о статусу, привремено складиштење докумената, као и простор за управљање тимовима и радом са клијентима.

Најзад, успешни тимови имају праву комбинацију ресурса. Deloitte има канцеларије у 150 земаља, мрежу партнера специјализованих за усклађивање са пореским прописима и извештавање, и тимове са искуством у пружању глобалних пореских услуга. Имамо развијену мрежу центара за пореске услуге: европски центар у Белгији, који послује већ више од десет година, центре у Јужној Америци и азијско-пацифичком региону који пружају услуге оближњим земљама, као и центар у Индији који пружа услуге удаљеним земљама.

Да се боље упознате са приступом Deloitte-а раду услужних центара, погледајте следећи видео-клип, који вас води у виртуелни обилазак Deloitte-овог Глобалног центра за пореске услуге за Европу (GTCE), који се налази у Белгији. Центар сваке године обради више од 31.000 пријава ПДВ-а и пореза на добит правних лица у више од 40 земаља и поднесе више од 750 завршних рачуна за бројне велике организације.

Global compliance outsourcing