Indirect tax

Услуге

Индиректни порези

Глобална мрежа Deloitte-ових стручњака за индиректно опорезивање, царине и глобалну трговину пружа саветодавне услуге заједно са низом ефикасних могућности коришћења екстерних услуга и заједничке набавке услуга, уз примену иновативних технолошких решења.

Претражите садржај

Порез на додату вредност, на промет добара и услуга, и на промет и коришћење

Ако се ПДВ, порез на промет добара и услуга и порез на промет и коришћење не обухвате правилно, то може да има значајан утицај на трошкове пословања и новчане токове. Deloitte може да помогне предузећима да смање трошкове, управљају ризицима и стекну самопоуздање у управљању својим пословима везаним за индиректне порезе. Наше услуге обухватају:

Саветовање у области индиректних пореза

Оптимизација пословног модела са становништва индиректних пореза

Усаглашавање са прописима и екстерне услуге у области међународних индиректних пореза

Саветовање о индиректоном опорезивању у статусним променама

 

Царине и глобална трговина

Делотворно управљање глобалним трговинским одлукама и обавезама је важан фактор у глобалном ланцу снабдевања компаније, који се некад занемарује. Данас је за успех мултинационалне групе пресудна ефикасна интеграција процеса везаних за царине и међународну трговину у њене опште пословне циљеве, пореско управљање и управљање ланцем снабдевања. Глобална мрежа Deloitte-ових стручњака за царине и глобалну трговину помаже предузећима да уз што мање трошкове испуне своје законске и регулаторне обавезе. Наше услуге обухватају:

Контрола извоза

Усаглашавање са трговинским прописима и спорови

Саветовање

Оптимизација пословног модела

Саветовање у вези са пореским управљањем

Дијагностика у области царина и глобалне трговине