International Strategic Tax Review (ISTR)

Услуге

Међународни стратешки порески преглед

Међународно опорезивање


Са глобалним ширењем пословања, компанијама су потребне интегрисаније, флексибилније и одрживије глобалне стратегије у области пореза и располагања финансијским средствима. Deloitte-ов међународни стратешки порески преглед помаже компанијама да разумеју шта утиче на њихову ефективну пореску стопу (ЕПС), да процене ризике и да боље усагласе пореско управљање са развојем будућег пословног модела. Deloitte пружа помоћ са страним пореским кредитом, репатријацијом добити, прогнозирањем ЕПС, управљањем ризиком, интеграцијом после спајања или преузимања и рационализацијом броја и облика организовања правних лица. Међународни стратешки порески преглед нуди оквир за разматрање, осмишљавање и спровођење глобалних стратегија у области пореза и располагања финансијским средствима. Deloitte-ов аналитички, а не интуитиван приступ, заснован на чињеницама помаже мултинационалним компанијама да објективно и методично осмисле своју пореску стратегију и управљају ризицима док је спроводе.