Compliance and reporting services

Услуге

Услуге везане за усаглашавање са пореским прописима и извештавање

Међународно опорезивање

Како за домаћа предузећа, тако и за мултинационалне компаније, поштовање све већег броја пореских правила, строжи и боље координиран рад пореских органа на старању о примени прописа и ограничен број запослених и даље представљају изазове. Са ширењем пословања на нова тржишта, управљање пореским ризицима и испуњавање обавеза извештавања постају вишеструко сложенији. Deloitte нуди ефикасне, економичне услуге у домену поштовања пореских прописа, које укључују и могућности заједничке набавке услуга и коришћења екстерних услуга. Пакет интегрисаних пореских информационих технологија може да помогне компанијама да поштују пореске прописе уз ниже трошкове и висок квалитет рада. Поред тога, неке технологије предузећима нуде могућност бољег увида у већу количину глобалних информација које им могу послужити за доношење стратешких одлука.