Mergers and Acquisitions - Restructuring and Bankruptcy Services

Услуге

Услуге у области реструктурирања и стечаја

Спајања и припајања - пореске услуге

Са компанијама у финансијским проблемима анализирамо релевантна пореска питања и финансијске факторе, помажемо у процени опција за реструктурирање, а истовремено градимо и оквир који ће омогућити пореску и оперативну ефикасност у будућности. Наши стручњаци имају опсежно искуство у раду са дужницима, повериоцима и одборима поверилаца у случајевима како судског, тако и вансудског реструктурирања. Такође блиско сарађујемо и са другим професионалним саветницима клијената.