Mergers and acquisitions - Tax

Услуге

Спајања и припајања - Пореске услуге

Све статусне промене – спајања, припајања, joint venture, инвестиције у капитал, или отуђења – подразумевају сложена питања која захтевају пуну пажњу искусних стручњака. Када су у те послове укључене компаније које послују глобално, јавља се још више питања које треба узети у обзир. Deloitte може да пружи помоћ и савете компанијама како би успешно превазишле мноштво пореских, рачуноводствених, правних, регулаторних, културолошких и радноправних питања која се јављају у међународним трансакцијама, чиме помаже у управљању ризицима везаним за законитост рада, а можда и у остваривању веће користи од трансакције.

Избор структуре трансакције и due diligence

Стручњаци Deloitte-а за статусне промене пружају низ пореских саветодавних услуга корпоративним клијентима и инвеститорима у друштва у приватном власништву. Наш мултифункционални приступ обједињава стручњаке за статусне промене са познаваоцима одређених привредних грана и техничких дисциплина. Анализирамо и квантификујемо пореске ризике и шансе везане за привредну грану, државу и конкретну трансакцију; анализирамо квалитет имовине и потенцијалне скривене трошкове, потенцијалне и преузете обавезе, и помажемо у појачавању преговарачких позиција. Предлажемо алтернативне пореске приступе и припремамо званичне извештаје који илуструју ефекте различитих алтернатива на будуће новчане токове и добит.

Услуге приликом продаје

Помажемо у анализи потенцијалних пореских, рачуноводствених, радноправних, оперативних и системских питања пре изласка на тржиште. Са клијентима анализирамо да ли је структура трансакција у складу са стратегијом компаније и помажемо у квантификовању стратешке вредности пореских ризика и шанси. Спроводимо детаљан due diligence пре продаје, укључујући анализу пореских, финансијских и регулаторних питања, преглед уговора о накнадама и анализу квалитета информација. Такође знамо да пореске импликације одређене трансакције могу бити једноставне или сложене и да се разликују у зависности од природе самог посла. Клијентима можемо да пружимо помоћ и савете у вези са проценом добитака и губитака, да анализирамо расподелу и очување пореских подстицаја и истражимо могућности за клијенте којима је потребан новчани прилив из те трансакције.

Услуге након трансакције

И код припајања и код издвајања, наши тимови нуде свеобухватни приступ који може да помогне пореским секторима да се припреме како за послове који их очекују од првог дана, тако и за дугорочније захтеве. То обухвата саветовање о низу различитих пореских питања, као што су регулаторна питања, пореска стратегија и поштовање прописа, поједностављивање корпоративних пореских структура, посебно у случајевима преклапања правних лица, усаглашавање рачуноводствених метода и спајање пореских система, процеса и запослених у сектору. Са пореским одељењем испитујемо пореска питања која се јаве у оквиру целокупних циљева компаније у погледу синергије коју треба остварити спајањем, било да се та питања јаве у ланцима снабдевања, организацији продајног сектора, пословању интерне службе или у некој другој области.

Услуге у области реструктурирања и стечаја

Са компанијама у финансијским проблемима анализирамо релевантна пореска питања и финансијске факторе, помажемо у процени опција за реструктурирање, а истовремено градимо и оквир који ће омогућити пореску и оперативну ефикасност у будућности. Наши стручњаци имају опсежно искуство у раду са дужницима, повериоцима и одборима поверилаца у случајевима како судског, тако и вансудског реструктурирања. Такође блиско сарађујемо и са другим професионалним саветницима клијената.