Решења

Услуге имплементације система за подршку одлучивању

Системи за подршку одлучивању обухватају скуп алата који омогућавају прикупљање, анализу, дистрибуцију података и деловање на бази пословних информација, са циљем доношења бољих пословних одлука.

Имплементација софтверског решења за CPM (Corporate Performance management) могућа је кроз три модула:

Пословна интелигенција / Извештавање

Имплементација алата IBM Cognos BI и SAP BOBJ који се користе за анализу података и пословно извештавање

Планирање

Имплементација алата попут IBM Cognos TM1 који се користи за планирање, буџетирање, прогнозирање, анализу и извештавање на нивоу читаве организације.

Консолидација

Имплементација алата попут IBM Cognos Controller који се користи за консолидацију података и извештаја на нивоу читаве организације

Резултати имплементације:

  • Правовремено обезбеђење потребних информација за доношење потребних пословних одлука
  • Смањење трошкова/повећање оперативне ефикасности
  • Лакше усклађивање са пословном стратегијом и циљевима
  • Повећање прихода