Решења

Стратешко и оперативно ИТ саветовање

Стратешко и оперативно ИТ саветовање има за циљ да помогне организацијама да своју ИТ технологију оцене, изаберу, имплементирају и користе у складу са својим стратешким пословним циљевима.

Наше услуге укључују:

1. ИТ стратегију

2. Избор пословног ИТ решења

3. Контролу квалитета имплементације ИТ решења

ИТ стратегија

Процес постављања вишегодишњег правца развоја ИТ система у организацији кроз структуиран приступ кључним елементима ЕIM (Enterprise Information Management).

 • Оцена

Индустријски трендови

Пословно усмерење

Захтеви корисника

Оцена постојећих система

 • Дизајн (Модел пословања)

Архитектура података

Архитектура апликација

Архитектура технологије

ИС/ИТ организација стратегија

 • Планирање

ИТ пројекти дефиниција

Избор пословног ИТ решења

Помоћ приликом избора ИТ решења има за циљ избор ИТ решења које ће у потпуности да подржи реализацију пословних циљева дефинисаних стратегијом, као и раст пословања.

 • Анализа пословних процеса
 • Процес слања захтева за понуду и избор добављача
 • Помоћ приликом уговарања решења

Контрола квалитета имплементације ИТ решења

Контрола квалитета ИТ пројеката (Quality Assurance) представља низ активности надзора које се спроводе током имплементације дела или читавог информационог система и која има за циљ обезбеђење квалитета имплементације.

 • Управљање пројектом
 • Редизајн процеса
 • Business Blueprint
 • Динамика пројекта
 • Тестирање ИТ решења
 • Дефинисање организационе структуре