Људи

Александар Мирковић

Руководилац, Сектор за управљање ризицима

Александар Мирковић

Александар Мирковић има више од 18 година професионалног искуства у области сајбер безбедности и планирања и ревизије информационих система. За то време радио је као главни руководилац на пројектима информационе сигурности у финансијама и банкарству, влади и енергетском сектору и трговинским компанијама у приватном сектору, постављајући сигурносне системе и локације за опоравак од катастрофе, обављајући интерне контроле, процену ризика и ревизију информационих система. Осим тога, радио је на пројектима који су укључивали преглед усклађености и анализу недостатака, пенетрационо тестирање, као и унапређење и имплементацију пословних процеса..

Александар Мирковић