Људи

Анђелија Милићевић

Tax

Виши консултант

Анђелија Милићевић

Анђелија Милићевић се придружила Deloitte Србији у мају 2021. године и пружа услуге пореског саветовања првенствено у области индиректних пореза (пореза на додату вредност, царина и акциза), електронског фактурисања и фискализације домаћим и међународним клијентима који послују у Србији и Црној Гори.
Пре придруживања Deloitte Србији, Анђелија је стекла значајно искуство из области корпоративног права, М&А и права интелектуалне својине.

Образовање и чланство у организацијама:

• Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду;
• Члан тима међународног такмичења из области међународног стечајног права – The Ian Fletcher Law Moot Court, одржаног у марту 2019. године у Сингапуру;
• Учествовала у обуци из области царинског пословања Deloitte Belgium: ФY 22 CoE GTA Customs Bootcamp.

Анђелија Милићевић