Људи

Дејан Перић

Директор, Сектор за управљање ризицима

Дејан Перић

Дејан, дипломирани менаџер, директор је Deloitte-ове праксе саветовања за ризике у Србији – IT ризици и контроле, са више од 17 година професионалног искуства.
Своју каријеру је направио водећи и учествујуцћи у IT пројектима у оквиру интерне и екстерне ревизије, различитим пројектима везаним за ризике и законодавство. Активности су укључивале имплементације ISMS-а и оквира управљања ризицима, пројекте IT ревизије, сајбер безбедност, подршке за сертификацију и due-diligence активности. Дејан је руководио и саветовао при пројектима за унапређење и оптимизацију различитих IT и повезаних пословних процеса. Покривао је индустрију челика, финансије и банкарство, телекомуникације и IT аспект при другим индустријама.

Дејан је, између осталог, члан ISACA Belgrade Chapter-а и овлашћени ревизор информационих система.

Дејан Перић