Људи

Филип Ковачевић

Партнер

Филип Ковачевић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Филип је почео своју каријеру 2010. године као порески саветник у Deloitte-овој канцеларији у Београду. Временом се специјализовао за индиректне порезе (PDV, царине и акцизе), а данас је и лидер за пореску технологију у Deloitte CE South кластеру.
Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду, положио је правосудни испит, а знање LL.M. in Finance стекао је на Институту за право и финансије у оквиру Гете Универзитета у Франкфурту на Мајни. Члан је Међународне фискалне асоцијације (IFA), као и Српског фискалног друштва (SFD).
 

Филип Ковачевић