Људи

Мирослава Гаћеша FCCA, CFE, CA

Директор

Мирослава Гаћеша FCCA, CFE, CA

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Мирослава Гаћеша је директор у Сектору за управљање ризицима у београдској канцеларији. Одговорна је за форензик услуге и услуге управљања ризицима.

Мирослава има више од 17 година искуства у пружању саветодавних услуга у процесу управљања ризицима, финансијског извештавања и анализе, увођења оптималног модела корпоративног управљања и дизајна пословних  процеса, укључујући и пројекте интерне ревизије и јачања ефикасног контролног окружења у корпорацијама широм Централне Европе. Пројекти су испоручени за локалне и међународне организације, јавна предузећа и корпорације, као и банке, примењујући на тај начин богато искуство из локалне и међународне праксе широм Источне Европе у земљама као што су Босна, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Украјина и Србија.

Мирославино техничко искуство обухвата услуге интерне ревизије укључујући развој плана интерне ревизије на бази COSO модела управљања и процене ризика, услуге управљања ризицима, вршења истрага и форензичких прегледа у фармацеутској, ИТ индустрији и финансијском сектору, оцена ефикасности контролног окружења и пружање савета у погледу унапређења ефикасности и ефективности контролног окружења.

 

 

Мирослава Гаћеша FCCA, CFE, CA