Људи

Милица Стублинчевић

Сектор за порески консалтинг

Руководилац

Милица Стублинчевић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Милица је задужена за пружање услуга првенствено из области пореза на добит правних лица, како домаћим, тако и међународним клијентима који послују у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Пре запослења у Deloitte-овом Сектору за порески консалтинг, имала је прилику да стекне искуство у области ревизијe.

Завршила је Економски факултет Универзитета у Београду, а на истом факултету је стекла и мастер диплому. Од 2016. године, члан је Асоцијације овлашћених сертификованих рачуновођа (ACCA), из Лондона.

Милица Стублинчевић