Људи

Небојша Јовановић

Сектор за порески консалтинг

Виши руководилац

Небојша Јовановић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Небојша поседује више од 7 годинa искуства у области пореског консалтинга. Пре Deloitte Србија, био је запослен у Deloitte Холандија где је радио на пројектима из области међународног и европског ПДВ-а. Небојша пружа услуге пореског саветовања првенствено у области индиректних пореза (ПДВ, царине и акцизе) како домаћим, тако и међународним клијентима који послују у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, звање LL.M. у области међународног пословног опорезивања у Холандији, стекао је на Универзитету у Тилбургу. Члан је Међународне фискалне асоцијације (ИФА) и Српског фискалног друштва (СФД).

Небојша Јовановић