Људи

Оливера Андријашевић

Сектор за ревизију и повезане услуге

Партнер

Оливера Андријашевић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Оливера је партнер у Сектору за ревизију и повезане услуге. Има преко 25 година искуства у пружању ревизорских услуга. Већ након студија 1994. године започиње каријеру у ревизији, а однедавно се придружила Deloitte-овом тиму где ради на најсложенијим пословима ревизије. Има богато искуство у примени Међународних стандарда финансијског извештавања („MSFI"). Стручњак је у подручју рачунoводственог саветовања, а поседује богато искуство и у подручју финансијског консалтинга, с посебним фокусом на дубинску анализу пословања, пословно планирање, финансијску анализу, приватизације, посебне истраге, као и друге услуге професионалне подршке.

Активно подржава жене предузетнице и залаже се да се, путем разних програма, подрже и финансирају њихове идеје и пројекти.

Поносна је мајка троје деце.

Оливера Андријашевић