Људи

Вук Герић

Сектор за порески консалтинг

Руководилац

Вук Герић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Вук Герић је руководилац у Сектору за порески консалтинг и бави се вођењем пројеката и пружањем консултанстких услуга превасходно из области трансферних цена, као и пореза на добит правних лица и међународног опорезивања. Од 2013. године до данас је учествовао на више стотина пројеката из области трансферних цена, којима су задовољене потребе великог броја домаћих и међународних клијената који послују у Србији, Македонији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.

Дипломирао је 2008. године на Факултету за међународни инжењерски менаџмент, на Европском Универзитету у Београду.

Члан је Међународне фискалне асоцијације (IFA) и Српског фискалног друштва (СФД).

 

Вук Герић