Framtidens
momshantering
2023

Med fokus på temat reform

På senare tid har en rad reformer föreslagits avseende indirekta skatter, både på inhemsk och EU-nivå. Bland dessa märks EU-kommissionens förslag på momsreform (VAT in the digital age, ViDA), den tekniska översynen av den svenska momslagen och flera nya regelverk på punktskatteområdet. Temat för året känns därför givet - förändring! Under årets Framtidens momshantering berättade vi om hur de nya regelverken påverkar din organisation, varvat med nyhetspass och seminarier inom aktuella ämnen. Se inspelningarna nedan!

Inledning och paneldiskussion

Inledning
Tomas Sydner & Dina Jakupovic

Paneldiskussion
Moderator: Henrik Karlsson. Paneldeltagare: Carolin Symmons, Spotify, Björn Ehrling, Skatteverket och Jens Gullfeldt, Deloitte

Nyheter på momsområdet

Jonas Henriksson och Dina Jakupovic

Vi går igenom de senaste nyheterna på momsområdet, bl.a. intressanta ställningstaganden från Skatteverket, domar från svenska domstolar och EU-domstolen.

Moms inom bank, finans och försäkring

Tomas Sydner och Josephine Lystedt

Under passet kommer vi att gå igenom och analysera de mest aktuella momsfrågorna som berör företag inom bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Nyheter på punktskatteområdet: ESG: EUs framtida gränsjusteringsmekanism (CBAM) och den nya energiskattelagen

Andreas Maukku Olsson och Jennifer Alber

Vi redogör för nyheter på punktskatteområdet och gör bl.a en genomgång av EUs gränsjusteringsmekanism och där tillhörande följdändringar av EU ETS, samt en genomgång av den nya energiskattelagen.

Praktiska konsekvenser av EU-kommissionens förslag på momsreform - VAT in a Digital Age (ViDA)

Jens Gullfeldt och Henrik Karlsson

I det här passet gör vi en genomgång av ViDA och analyserar även praktiska konsekvenser när det kommer till de utmaningar som det för med sig kopplat till bolagets processer och ERP-system mm.

Den nya momslagen

Emil Frennberg och Hjalmar Åsbrink

Den nuvarande momslagen är svåröverskådlig och många av bestämmelserna i lagen har förändrats och blivit mycket omfattande på grund av tillägg. Denna ökade komplexitet har lett till att lagstiftningen kan vara svår att tillämpa. Den 17 januari har regeringen därför överlämnat en proposition till riksdagen i vilken regeringen föreslår att en ny momslag införs från den 1 juli 2023. Den nya momslagen är en omarbetning av den nuvarande lagen i syfte att göra regelverket mer lättförståeligt och lättillämpat. Frågan är hur väl man lyckats nå målsättningarna? På seminariet går vi igenom några av de viktigare punkterna i den nya lagen och ger exempel på vilka konkreta ändringar som kan behöva vidtas till dess att den nya lagen ska börja tillämpas.

Moms och TP

Benny Persson och Olov Lewin

I det här passet djupdyker vi i den komplexa relationen mellan moms och TP. Vi tittar närmare på tillämpningsproblematiken mellan de olika regelverken och praktiska problem som internationella koncerner ställs inför. Vi diskuterar även konsekvensen av Skatteverkets nya ställningstagande om internprissättning och vinstallokering som kom i slutet av förra året.

 

Avslutning

Henrik Karlsson och Tomas Sydner