Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad äger du rätten till dina personuppgifter. Den som behandlar dina personuppgifter ska iaktta aktsamhet och respekt för dem. De rättigheter som tillkommer dig som registrerad är omfattande. I de fall vi är personuppgiftsansvariga kan du kräva dessa rättigheter direkt från oss. Du alltid rätt att begära tillgång, rätt till rättelse, rätt att radera och rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot vår behandling. Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten om vår behandling, ska du kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Om vi är personuppgiftsbiträden ska du istället kontakta den personuppgiftsansvarige som vi erhållit dina personuppgifter ifrån för att utöva dina rättigheter.

Om du önskar ta del av de personuppgifter vi har om dig, eller utöva någon av de rättigheter som tillkommer dig så som registrerad, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.