Energy, Resources & Industrials

Demografiska och klimatmässiga förändringar innebär att energi, effektivt resursutnyttjande och teknikutveckling utgör högsta prioritet på den globala agendan. Deloitte erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till bolag inom kraft, förnybar energi, miljöteknik, gruvdrift och olja & gas.